Bollentelers Drentsche Aa nemen maatregelen voor verbetering waterkwaliteit
17 December 2018

Vijf bollentelers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaan verschillende bovenwettelijke maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel terug te dringen. Dit doen ze onder andere door spuittechnieken toe te passen die drift vergaand reduceren, zoals Wingssprayer of een verlaagde spuitboom. Ook zetten ze in op beslissingsondersteunende systemen ten aanzien van beregening. Daarnaast gaan verschillende telers schadelijke wortellesie-aaltjes bestrijden met Tagetes in plaats van met chemische middelen. Een van de telers zet in op mechanische onkruidbestrijding.
 

Bollentelers aan de slag
Verschillende telers gaan aan de slag met het verlagen van de spuitboom van de spuitmachine. Zij spuiten dan op een hoogte van 30 cm boven het gewas, in plaats van 50 cm. Dat betekent ook dat de afstand tussen de spuitdoppen 25 cm is in plaats van 50 cm. Met deze techniek verwacht de teler minder drift te hebben. Teler Tom Rispens:

“We hebben de eerste bespuitingen al uitgevoerd met verlaagde spuitboom. We hebben gewerkt met een halve dosering en 100 l water per ha minder. Dat beviel goed. Er zijn alleen nog weinig spuitdoppen toegelaten die we kunnen gebruiken bij een verlaagde spuitboom. De markt is er nog niet op aangepast.” 

Daarnaast gaan 3 telers aan de slag met de natuurlijke bestrijding van het schadelijke wortellesie-aaltje. Hiervoor zetten ze Tagetes (Afrikaantjes) in, zodat een chemische behandeling achterwege kan blijven. Bijkomend voordeel hiervan is dat Tagetes ook voedsel biedt voor insecten. Bollenteler Gert Veninga: 

“De inzet van Tagetes als alternatief voor de chemische grondontsmetting werkt goed. Het is alleen wel een puzzel om het in het bouwplan in te passen.”

Stroomgebied Drentsche Aa
De Drentsche Aa vormt met haar zijtakken een bijzonder stroomgebied waaruit jaarlijks zeven miljard liter water wordt gewonnen voor de bereiding van drinkwater in Groningen. Het is dus noodzakelijk dat alle gebiedspartijen (landbouw, gemeenten, bedrijven en bewoners) vervuiling van het water voorkomen, zodat deze bron ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Naast andere partijen, nemen daarom ook de bollentelers extra maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. 

Kennisdeling
Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De ervaringen die de telers met deze maatregelen opdoen, worden breed gedeeld met andere bollentelers in het stroomgebied van de Drentsche Aa en daarbuiten. De maatregelen zijn mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe.

Meer informatie
Yvonne Gooijer, CLM, tel. 0345-470719
Peter Knippels, KAVB, tel. 06 23285606