Boeren enthousiast over verbeteren bodem- en waterkwaliteit
07 October 2020

Medio 2019 startte in de provincie Flevoland het project Verbetering bodem- waterkwaliteit Noordoostpolder, gefinancierd door het PlattenlandsOntwikkelingsprogramma (POP); met een looptijd van 2 jaar en meerdere doelstellingen:

  • Verbetering van de bodemkwaliteit voor een toekomstbestendige landbouw in het noordwesten van de Noordoostpolder.
  • Schoner oppervlaktewater door de vermindering van het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen.
  • Brede kennisdeling van de opgedane kennis en ervaringen door bollentelers en akkerbouwers naar agrarische ondernemers in heel Flevoland en daarbuiten.

Lees meer, ook over andere succesvolle projecten van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, in "Wat een boer niet kent, weet 'ie niet", het jaarverslag van het Regiebureau Plattelandsontwikkeling (publieksversie, 2019, pdf)

Het door CLM, Delphy, KAVB, FAC en Coen ter Berg uitgevoerde bodem- en waterkwaliteitproject in de Noordoostpolder leest u vanaf pagina 31.

Akkerbouwer Gebbink uit Espel mobiliseerde alle collega’s in zijn omgeving om maar liefst 17 wasplaatsen te kunnen realiseren. De resultaten van het project zal het projectteam ook in andere akkerbouwgebieden delen, voor een nog grotere impact.