Blog: ‘Kringlooplandbouw is landbouw zonder kunstmest’
11 October 2018

Met haar LNV-visie ‘waardevol en verbonden’ wil minister Schouten kringlooplandbouw realiseren. Volgens Frits van der Schans is een landbouw zonder inzet van kunstmest mogelijk. 

Eén van de ambities die de minister noemt is een vermindering van het gebruik van kunstmest op basis van fossiele grondstoffen zoals fosfaat en aardgas. Het uiteindelijke doel is om helemaal geen fossiele kunstmest te gebruiken. Deze uitdaging hebben we verkend en blijkt dichterbij dan ooit tevoren.

Het gebruik van kunstmest is sinds de jaren tachtig sterk verminderd. Zo is stikstofkunstmest gehalveerd en fosfaatkunstmest gedecimeerd. Naast het gebruik van kunstmest staat een aanzienlijke hoeveelheid dierlijke mest die buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet; bijna 88 miljoen kilo stikstof en 48 miljoen kilo fosfaat. Ongeveer 60% daarvan betreft mestexport, al dan niet na be- of verwerking, en circa 20% wordt in Nederland verwerkt, voor het grootste deel verbrand. Van alle geëxporteerde en verwerkte mest, vormt pluimveemest het grootste aandeel.

Lees verder op Boerderij.nl...