Bezem gaat ook door Rijnland
15 January 2019

De Bezemactie Rijnland is bedoeld voor alle agrariërs, glastuinders, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Met deze actie kunnen zij kosteloos, anoniem en laagdrempelig de restanten van gewasbeschermingsmiddelen door een erkende afvalinzamelaar laten ophalen op hun bedrijf.

De Bezemactie wordt gefinancierd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. CLM voert de Bezemactie uit in samenwerking met de lokale leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees het gehele persbericht op www.rijnland.net

CLM voert meerdere bezemacties uit, kijk voor meer info op www.bezemdoordemiddelenkast.nl