Bezem door Zeeuwse agrarische middelenkast wederom succes
19 July 2019

De actie “Bezem door de middelenkast” in Zeeland is een succes. Bij de actie konden Zeeuwse telers, loonwerkers en hoveniers eenvoudig, kosteloos en anoniem resten van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Sinds december 2018 is bijna 8.000 kg ingeleverd bij de Zeeuwse depots voor klein gevaarlijk afval (KGA).De actie werd gecoördineerd door CLM en ondersteund door adviseurs van CZAV, van Iperen, van Overloop, van Wesemael en van den Hemel.
De actie is een initiatief van het samenwerkingsproject ‘Schoon Water Zeeland’, waarin overheden, watersector en agrariërs samen werken aan schoner oppervlakte- en grondwater in de provincie.

Oude middelen in de kast
Telers, loonwerkers en hoveniers hebben soms bestrijdingsmiddelen in de kast staan die niet meer zijn toegelaten. Soms weten ze niet dat een middel niet meer mag worden toegepast, soms weten ze niet waar de middelen ingeleverd kunnen worden. Ook hebben sommige telers een ‘erfenis’, van vader of opa, van (zeer) oude middelen. Ondanks deze redenen blijft het bezitten van niet meer toegelaten middelen een wetsovertreding. Verboden gewasbeschermingsmiddelen zijn daarom vaak een gevoelig onderwerp. De aanwezigheid hiervan in de middelenkast betekent een groter risico op daadwerkelijk gebruik en in dat geval een overschrijding van de waterkwaliteitsnormen in het oppervlakte- en grondwater. Reden genoeg voor een bezemactie.

Met een adviseur door de middelenkast
Binnen ‘Schoon Water Zeeland’ werden telers gestimuleerd en geholpen hun niet-gebruikte middelen op goede wijze af te voeren. Nadat een teler zich had aangemeld voor de actie, kwam een bedrijfsadviseur langs om de middelen in de kast na te lopen. Er hebben zich in totaal 425 telers aangemeld, waarvan 255 telers middelen hadden om in te leveren. Met een bewijs van deelname konden deze telers terecht bij hun lokale milieustraat van de Zeeuwse Reinigingsdienst, waar de middelen anoniem en kosteloos konden worden ingeleverd. Zo is bijna 8.000 kg aan oude middelen opgeruimd.

Oude middelen in de toekomst
De bezemactie is een herhaling van de actie in 2015/2016. Toen is meer dan 13.000 kg ingeleverd bij de milieustraten. Voor de actie van 2018/2019 hebben meer telers zich aangemeld, maar minder telers hadden oude middelen om in te leveren, vergeleken met de eerste actie. Ook is de opgehaalde hoeveelheid lager. Telers zijn tijdens de actie geïnformeerd dat ze in het vervolg restanten en verpakkingen kunnen inleveren bij de Zeeuwse milieustraten. Deze maken gebruik van de STORL-regeling voor een kostenvergoeding.

Schoon Water Zeeland
Schoon Water Zeeland heeft als doel het gebruik van chemische onkruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het is een initiatief van Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en ZLTO. CLM en Delphy verzorgen de uitvoering. Dit project is in het voorjaar van 2019 geëindigd.

Meer info