Actieve akkerbouwers in Brabant maken grote stappen in vermindering van middelengebruik.
23 March 2021

Deze grote stappen komen mooi naar voren in het Boerderij artikel waarin zij hun ervaringen met nieuwe technieken toelichten. CLM stimuleert waar mogelijk praktische, duurzame technieken. CLM en Delphy hebben deze akkerbouwers via het Schoon Water voor Brabant programma daarbij ondersteund. In Schoon Water is inmiddels zo’n 75% reductie van milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen bereikt. Naast precisietechnieken neemt de aandacht voor bodemgezondheid en plantweerbaarheid toe. Lees hier het artikel op Boerderij.nl.

Vragen?
Neem contact op met Peter Leendertse.