Aandacht voor droogte en landbouw in Zeeland en Portugal bij Omroep Zeeland
26 May 2021

Via een interview met akkerbouwer Hanko Blok en CLM-onderzoeker Marije Hoogendoorn nam Omroep Zeeland het actuele vraagstuk van droogte, watertekort en landbouw onder de loep. Is dit echt wel actueel met dit natte voorjaar?, vroeg de verslaggever.  Blok en Hoogendoorn maakten beiden duidelijk dat de afgelopen jaren zeer droog waren en dat het juist belangrijk is voorbereid te zijn op te verwachten droogte in de toekomst. Hoogendoorn vertelde dat zij in het CLM onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland verschillende lessen heeft opgehaald uit Zuid- Europa. Zelf kent zij de Portugese landbouw goed en dit land heeft diverse maatregelen genomen om water op te slaan en soms over grote afstand naar landbouwgebieden te transporteren.  Blok was betrokken bij het CLM-onderzoek en gaf aan onder de indruk te zijn van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die consumenten, overheid en landbouw in Portugal nemen om water te sparen en te benutten. Niet alle maatregelen zijn zo maar te kopiëren en zijn soms kostbaar, maar er zijn zeker kansen. Blok vindt het bemoedigend dat in Zeeland de provincie open staat om samen naar structurele oplossingen te zoeken.  De gedeputeerden Pijpelink (klimaatadaptatie) en de Bat (landbouw) reageren positief op het onderzoek en herkennen de uitdagingen:

Anita Pijpelink:

“Het klimaat verandert, dat merken we ook in onze provincie. Zeeuwse straten staan blank na hevige regenbuien; droge zomers  zorgen voor problemen in natuurgebieden. Ook boeren en fruittelers hebben schade door langdurige droogte en gebrek aan zoet water. Het is fijn dat steeds meer partijen onderkennen dat zij zelf iets kunnen doen om Zeeland klimaatbestendig te maken. Zo kunnen we vraag en aanbod van zoet water beter op elkaar afstemmen. Water beter vasthouden dus – en niet zo snel mogelijk afvoeren. De agrarische sector kan een drijvende kracht zijn voor innovaties op dit terrein.” 

Jo-Annes de Bat:

“De landbouw, en met name de akkerbouw, is een van de eerste sectoren waar klimaatverandering gevoeld wordt. De opbrengsten zijn vaak weersafhankelijk. Nu ons klimaat aan het veranderen is, is het –zeker voor een agrarische provincie zoals Zeeland, die gaat voor duurzaamheid- leerzaam om te kijken hoe hier in andere landen mee omgegaan wordt. Deze lessen zullen we ter harte nemen in ons beleid.”

Voor meer informatie:
Peter Leendertse (CLM, 0345-470751) of Jos Strobbe (Provincie Zeeland, 06-21124869)