Terug
Verdieping
Onmisbare bron
Water is onmisbaar. Ook voor de landbouw. Nederland is waterland: een delta aan het einde van enkele grote rivieren. We hebben veel water en krijgen veel vanuit onze buurlanden. We gebruiken water en vervuilen het tegelijkertijd. Vanaf de start heeft CLM water hoog op de agenda gezet. Voor onze drinkwaterwinning is het cruciaal om de bronnen (grond- en oppervlaktewater) te beschermen. En dat valt niet mee.

Dreiging aanpakken

Vanuit de landbouw blijft de dreiging van vervuiling met nitraat en gewasbeschermingsmiddelen nog altijd aanwezig. Nieuwe bedreigingen zoals vervuiling met (dier-)medicijnen steken de kop op. Ondanks gerealiseerde verbeteringen wordt ook de ecologische waterkwaliteit nog altijd bedreigd door te hoge gehalten mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. En ook de kwantiteit is een steeds grotere uitdaging. Vaak hebben we water te veel, maar steeds vaker te weinig. Met ons advies pakken we de dreiging aan om schoon water te realiseren.

Met praktische adviezen en instrumenten zetten we al 40 jaar de landbouw op scherp om water als bron van leven - voor gewassen, dieren en onszelf - duurzaam te beheren. Dagelijks werken we aan vragen zoals: - Hoe komen we af van te veel chemische stoffen in het water? - Hoe houden we water vast? - Hoe houden we voldoende water beschikbaar?

Internationale samenwerking

In de loop der jaren heeft CLM voor diverse opdrachtgevers een groot aantal projecten uitgevoerd gericht op water. Praktische adviezen, instrumenten, strategische analyses die hun plek hebben gekregen op het boerenbedrijf, het overheidsbeleid en in private initiatieven. Vaak met uitstraling over de grens, van Europa tot Amerika. En bijna altijd in samenwerking met anderen, zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, boeren en collega adviseurs.

Meetbare bijdrage

Via een diversiteit aan projecten en initiatieven heeft CLM impact op water en een bijdrage geleverd aan verbetering van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Zo daalde de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater in Brabant met 70%, zijn in Nederland in de loop van een aantal jaren 160.000 kg restanten van gewasbeschermingsmiddelen opgeruimd, is de toepassing van middelen buiten de landbouw grotendeels verboden mede onder impuls van CLM en zijn talloze wasplaatsen met zuiveringssysteem aangelegd.

Nieuwsgierig geworden?

Ga naar Verleden en bekijk de projecten op de tijdlijn. Je vindt daar alle baanbrekende projecten en instrumenten die we vanaf 1981 tot nu hebben gerealiseerd. Neem voor specifieke vragen of een extra toelichting even contact met ons op.

Via een diversiteit aan projecten en initiatieven hebben we als CLM impact op water en een prachtige bijdrage geleverd aan de verbetering van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid.

Peter Leendertse

Terug