Verleden
Beheersplan voor Waterland

In regio Waterland, een uniek gebied boven Amsterdam, heeft CLM samen met de agrariërs en natuurvereniging destijds al een praktisch beheerplan opgesteld om veehouderij en landbouw optimaal samen te laten gaan. Denk aan slimme waterpeilen die passen bij de natuurlijke kenmerken en toch landbouw mogelijk maken.

Terug