Verleden
Schade op het landbouwbedrijf door milieuverontreiniging

In de jaren ’80 en ’90 ondervonden boeren regelmatig schade door milieuverontreiniging buiten de landbouw. Denk aan emissies van dioxine vanuit afvalverbranding (waardoor deze zeer giftige stof in de melk terecht kwam) en uitstoot van zware metalen naar landbouw vanuit de industrie. Groot probleem waren ook de riooloverstorten die een risico voor de koeien die uit de sloot dronken. De inspanningen van CLM hebben bijgedragen aan een sterke vermindering van milieurisico’s voor de landbouw.

Terug