Water
Bijdragen aan een gezond watersysteem met schoon grond- en oppervlaktewater
De landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond watersysteem. Een goede bedrijfsvoering leidt tot schoner grond- en oppervlaktewater, bijvoorbeeld door de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Daarnaast zorgen goed bodem- en waterbeheer voor het vasthouden van water in droge tijden en het voorkomen van piekafvoeren in natte tijden. Met onze Impactmonitor maken we voor onze werkvelden de kennis van de afgelopen 40 jaar toegankelijk. Maak kennis met het verleden, het heden en de toekomst van het impactdomein Water.
Toolbox Drinkwater

Instrumentarium voor drinkwaterbedrijven en provincies naar de agrarische ondernemers in grondwaterbeschermingsgebieden

Schoon water is essentieel als bron voor drinkwater voor mensen, planten en insecten. Telers steken hun nek uit door nieuwe technieken toe te passen, wij helpen hierbij door te zoeken naar praktische innovaties. Overheden en afnemers adviseren we over haalbare, ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. En we laten zien wat de meerkosten zijn.

Jenneke van Vliet - Adviseur