Maatschappij
Maatschappij
Versterken van verbinding en wederzijds begrip tussen landbouw en maatschappij
Onze landbouw en voedselvoorziening zijn van groot maatschappelijk belang. Door goede communicatie van onderzoeksresultaten en adviezen ontstaat beter zicht op de feiten en worden agrariërs en burgers goed geïnformeerd over de inspanningen die worden geleverd op de landbouw te verduurzamen. landbouw en de maatschappij versterkt.

Zonder wederzijds begrip ontbreekt het aan motivatie om echt door te pakken. CLM'ers zijn in een unieke positie om zich te kunnen inleven in verschillende partijen en hen te verbinden. Dat geeft nieuwe energie én handelingsperspectief.

Richard Folkersma - Adviseur