Lucht
Verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door de landbouw
Met name de uitstoot van broeikasgassen en stikstof (met name ammoniak) door de landbouw staat de laatste jaren in de belangstelling, vanwege ongewenste effecten op klimaat en natuur. Onderzoek naar de uitstoot van deze stoffen is nodig om de mate van uitstoot en de effecten daarvan beter te begrijpen, zodat maatregelen kunnen worden ontwikkeld om de ongewenste effecten te verminderen.

Door een veehouder inzicht te geven in de emissies op zijn bedrijf en handvatten te bieden om die emissie te verlagen, wordt het probleem concreet en is hij vaak bereid maatregelen te treffen.

Erik van Well - Adviseur