Klimaat
Klimaat
Beperken van de klimaatverandering door de optimalisatie van de landbouw
De uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan leidt tot ongewenste opwarming van de aarde. Door enerzijds de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw te beperken en anderzijds broeikasgassen in bodem en gewassen vast te leggen kan de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering.

Sommige oplossingen zijn goed voor klimaat én boer. Een voorbeeld is permanent grasland, dat slaat veel koolstof op in de bodem, en zorgt bovendien voor een betere bodemstructuur, meer bodemleven en een beter water vasthoudend vermogen van de bodem.

Alice Blok - Adviseur