Circulariteit
Circulariteit
Verbinden bedrijven en sectoren om de kringloop te optimaliseren
Bij circulaire landbouw blijven grondstoffen en producten zo lang mogelijk in de kringloop. Hierdoor worden grondstoffen zo vaak mogelijk hergebruikt en gaan ze niet verloren. Door grondstoffen en producten daarnaast zo lokaal mogelijk opnieuw in te zetten, worden kringlopen op zo klein mogelijke schaal gesloten en wordt onnodig transport van grondstoffen voorkomen.

‘Reststromen' zijn waardevol voor een duurzame, circulaire landbouw en verdienen het ook om met die blik te worden bekeken.

Margot Veenenbos - Adviseur