Bodem
Realiseren van gezonde en vitale bodems als basis voor duurzame landbouw
Duurzame landbouw begint bij een gezonde bodem. Bodems met een goede structuur, voldoende organische stof en een florerend bodemleven leiden tot hogere gewasproductie en dragen tevens bij aan een gezond watersysteem, het vastleggen van koolstof in de bodem en minder afspoeling van nutri├źnten.

De bodem vormt de spil van het agrarisch bedrijf. Het mooie is dat maatregelen die de bodemkwaliteit bevorderen, daardoor ook positief bijdragen aan thema's zoals waterkwaliteit, klimaatmitigatie en -adaptatie. Het loont dus om te investeren in de bodem.

Bo Stout - Adviseur