Biodiversiteit
Biodiversiteit
Vergroten van de biodiversiteit op agrarische bedrijven
Een groot deel van het Nederlandse platteland wordt beheerd door boeren. Een verhoging van de biodiversiteit op agrarische bedrijven levert daarom een enorme stimulans aan de kwaliteit van de natuur in Nederland. Bovendien heeft een grotere biodiversiteit voordelen voor de boer zelf. Het kan bijdragen aan natuurlijk bestrijding van ziekten en plagen, een gezondere bodem etc.

Het bij elkaar brengen van de belangen van boer en natuur motiveert mij. Zo behalen we natuurdoelen en zorgen we voor een schonere en toekomstbestendige productie van ons voedsel.

Bas Tinhout - Adviseur