Hugo Bosland

Ik heb een zomer bij een fruitteler gewerkt (peren dunnen, kersen plukken, fruit sorteren). Verder heb ik verschillende keren bij melkveehouders in de buurt geholpen. Dat was vooral helpen met melken, voeren, vloer schoonmaken, paaltjes zetten voor weidevogelbescherming etc. Ook heb ik sinds ongeveer mijn veertiende een moestuin. En ik heb jarenlang in de vakanties in een kaaspakhuis gewerkt.

Ik heb daarbij vooral gezien hoe keihard er door veel boeren gewerkt wordt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, en hoeveel hart ze vaak voor hun bedrijf en dieren hebben, maar ook hoe moeilijk het is om alle regelgeving en administratie bij te houden. Dit doet mij beseffen dat boeren niet zomaar allerlei veranderingen in hun bedrijfsvoering kunnen doen doorvoeren. Er moet wel tijd, geld en ruimte voor kennisdeling zijn.