Aanbrengen reliëf op lichte zavel effectief
Aanbrengen reliëf op lichte zavel effectief Aanbrengen reliëf op lichte zavel effectief

Praktijkproeven perceelafspoeling
11 januari 2024

Opdrachtgevers

Provincie Flevoland, waterschap Hunze en Aa's, waterschap Noorderzijlvest en STOWA

Adviespijler & betrokken adviseurs

Onderzoeken

Yvonne Gooijer

Richard Folkersma

Hugo Bosland

Julia van Middelaar

Aanleiding

In verschillende gebieden worden gewasbeschermingsmiddelen normoverschrijdend aangetroffen. Gewasbeschermingsmiddelen komen onder andere via oppervlakkige afspoeling in de sloot terecht. Praktijkonderzoek in Flevoland heeft in 2021 en 2022 inzicht gegeven in de omvang van deze route en de effectiviteit van maatregelen tegen emissie via afspoeling. In 2023 en 2024 wordt het onderzoek voortgezet, om de maatregelen te verbeteren en de oorzaken van emissie via afspoeling beter in beeld te krijgen. Het onderzoek wordt ook uitgebreid naar andere gebieden en vanaf 2023 ook uitgevoerd in Groningen en Drenthe.

Impactdomeinen

Water
Bodem

Het onderzoek naar afspoeling heeft in de eerste plaats te maken met de domeinen Bodem en Water. Om oppervlakkige afspoeling te voorkomen, is de bodem de basis. De bodem moet goed in orde zijn. Maar ook bij een goede bodemkwaliteit kan er water met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten afspoelen. Deze stoffen komen in het oppervlaktewater terecht, wat schadelijk is voor het waterleven. Door meer water in de bodem te laten infiltreren, kan dit deels voorkomen worden.

Oplossing

Uit onderzoek uitgevoerd in 2021 en 2022 bleek het creëren van reliëf in de bodem de afspoeling te verminderen. Bij grote buien zorgde het reliëf voor 75% minder afspoeling. Door een bewerking met een woeltand wordt de grond opengetrokken, en kan er meer water infiltreren. Ook het gebruik van infiltratiegreppels kan de afspoeling verminderen. De effectiviteit van de diverse maatregelen is sterk afhankelijk van het bodemtype.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Delphy.

PR & sociale media

Naast een rapportage is er een aantal factsheets gemaakt. Ook is er een artikel in Boerderij geplaatst.