Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Tipkaarten 'Meer leven in de akkerbouw'

Op akkerbouwbedrijven is steeds vaker aandacht voor biodiversiteit. Soms ingegeven door (toekomstige) regelgeving of omdat een afnemer hier aandacht voor vraagt, maar ook vanuit persoonlijke motivatie van de ondernemer. Bij elk bedrijf en bij elke ondernemer passen andere maatregelen. In projecten met Stichting Veldleeuwerik (praktijknetwerk ‘Meer leven in de polder’) en McCain (Biodiverse aardappelteelt) zijn met akkerbouwers maatregelen voor biodiversiteit ontwikkeld en uitgeprobeerd. Voor beide projecten zijn de meest praktische en effectieve maatregelen uitgewerkt in tipkaarten voor 13 thema's in totaal. Het zijn relatief eenvoudige maatregelen, die u kunt toepassen in percelen, in randen of op het erf.

Ontdek de meerwaarde met onderstaande tipkaarten (klik op de afbeelding van de gewenste tipkaart om te openen):

Tipkaart Aaltjes

Herkennen, voorkomen, bestrijden

Tipkaart aaltjes, herkennen, voorkomen, bestrijden (pdf)

Tipkaart BOS

Beslissings Ondersteunende Systemen

Tipkaart BOS, Beslissings-Ondersteunend Systeem

Tipkaart Erf 1

Kleine dieren

Tipkaart Erf kleine dieren

Tipkaart Erf 2

Groene Oase

Tipkaart Erf groene oase

Tipkaart Organische mest

Structuurrijke organische mest

Tipkaart Organische mest

Tipkaart Kruidenrand 1

Eénjarige kruidenrand op de wendakker

Tipkaart Kruidenrand

Tipkaart Stro

Hakselen

Tipkaart Stro hakselen

Tipkaart Groenbemester

In bloei

Tipkaart Groenbemester in bloei

Tipkaart GPS

Benutten voor meer biodiversiteit

Tipkaart GPS benutten voor meer biodiversiteit 

Tipkaart Sloot

Geherprofileerde sloot kruidenrijk maken

Tipkaart Geherprofileerde sloot kruidenrijk maken 

Tipkaart Kruidenrand

Meerjarig

Tipkaart Meerjarige kruidenrand

Tipkaart Waarnemen

van plaaginsecten en hun vijanden

Tipkaart Waarnemen van plaaginsecten

Tipkaart Gefaseerd maaien

van slootkanten en kruidenranden

Tipkaart Gefaseerd maaien van slootkanten en kruidenranden

   

 


Ook meer leven in uw polder?
Naast de 13 tipkaarten vindt u meer tips in de biodiversiteitsmeetlat Gaia. Deze meetlat brengt in beeld hoe u bijdraagt aan meer leven op en rond uw bedrijf. Op basis van de door u ingevoerde gegevens levert de meetlat specifieke tips voor uw bedrijf.
Ga naar de Gaiameetlat 

Colofon
De kaarten van het praktijknetwerk ‘Meer leven in de polder’ zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.
De tipkaarten van het project Biodiverse aardappelteelt zijn financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en McCain.
Verder is samengewerkt met Stichting Veldleeuwerik, Landschapsbeheer Flevoland, Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Rietgors.
Uitvoering van de kaarten door CLM.

logo CLM          logo stichting Veldleeuwerik   logo Landschapsbeheer Flevoland   Logo Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling        Mc Cain


Waarom meer leven in de polder?
Bij biodiversiteit wordt vaak gedacht aan specifieke natuurdoelen zoals akkervogels, terwijl ook bodemleven, slootkantplanten of het voorkomen van meerdere rassen graan waardevolle vormen van biodiversiteit zijn.

  • Bodemleven, natuurlijke vijanden en nuttige vogels kunnen bijdragen aan kostenbesparing en opbrengstverhoging.
  • Sommige bijzondere dieren en planten komen juist vooral in akkerbouwgebieden voor. Akkerbouwers kunnen deze bevorderen, daardoor bijdragen aan natuurbeheer.
  • Ketenpartijen vragen steeds meer om duurzame producten. Biodiversiteit is een duurzaamheidsaspect wat daarbij steeds meer aandacht krijgt.
  • Buurtbewoners en recreanten stappen af voor een kruidenrand langs de weg en maken een praatje.
  • Akkerbouwers zelf genieten van de zingende veldleeuwerik, de kruidenrand in avondzon, kwakende kikkers in een poel, bijen en zweefvliegen in de kruidenrand.

Top 10 van maatregelen
Met de online tipkaarten-reader bekijkt u de top 10 van maatregelen uit het praktijknetwerk "Meer leven in de polder":