Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Ganzen

ganzenGanzen zijn het meest opvallende succes van natuurbeheer in Nederland. Zo’n groot succes dat vooral de ganzen die hier het hele jaar blijven en hier broeden (“zomerganzen”) schade veroorzaken. Schade bij de boer en in kwetsbare natuur.

CLM doet werk op het gebied van ganzenbeleid, opvang van ganzen, tellingen en zelfs het eten van wilde ganzenvlees. Samen met provincies, het ministerie van EL&I, fauna- en wildbeheereenheden, terreinbeheerders, boeren, Vogelbescherming Nederland, SOVON en andere betrokkenen.

Recente ganzenprojecten

 1. Ganzenbord
  CLM brengt de geschoten wilde gans weer onder de aandacht van de consument. Door het uitbrengen van receptenboekjes en adviezen.
  Lees of download het laatste, geheel vernieuwde receptenboekje: Ganzenbord Noord-Holland (pdf) en de receptenwaaier.
  Lees het advies voor de provincie Noord-Holland:
  Rapport Ganzenbord - naar een afzet van wilde ganzenvlees als natuurproduct (pdf).
 2. Beleid: Nieuwe opties winterganzenbeleid
  Jaarlijks kan tot € 8,4 miljoen bespaard worden op de opvang voor winterganzen. Dat blijkt uit berekeningen van CLM en LEI. Op verzoek van het Ministerie van EL&I zijn tien scenario’s doorgerekend voor aanpassing van het beleid voor de opvang van winterganzen en schadevergoedingen aan boeren.
  Bekijk de resultaten van 'Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO' (pdf).
 3. Monitoring: Jaarlijkse telling zomerganzen Zuid-Holland
  Sinds 2007 organiseert CLM in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een telling van het aantal broedende ganzen in Zuid-Holland. Hiermee krijgt de provincie inzicht in de aantallen ganzen, waarop zij het ganzenbeleid baseert. Zie als voorbeeld het rapport Integrale telling Zomerganzen Zuid-Holland 2016 (pdf)
 4. Vliegveiligheid
  Ganzen vormen een groot gevaar voor de vliegveiligheid op Schiphol. Geoogst graan vormt een aantrekkelijke voedselbron. CLM ontwikkelde twee “ganzenpreventiepakketten” om het aantal ganzen rond Schiphol te verminderen. Onderzoek laat zien dat de pakketten effectief zijn. Bekijk hier de rapportage.
 5. Ganzenpakketten
  In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor ganzenpakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters is in Zeeuws-Vlaanderen en West Brabant de geschiktheid onderzocht van experimentele pakketten.
 6. Faunabeheerplan

  Voor Zuid-Holland heeft CLM een nieuw Faunabeheerplan voor ganzen 2015-2020 geschreven. Met een praktische insteek een en checklist waarmee de regiogroepen en WBE’s jaarlijks de voortgang monitoren. Naast het Faunabeheerplan zijn er vier regiobijlagen.

  Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020
  Regiobijlage Delfland en Schieland
  Regiobijlage Noordelijke Delta
  Regiobijlage Veenweiden
  Regiobijlage Zuid-Holland-Noord

Deskundigen

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon
Foto medewerker:Dirk Keuper
Adviseur
0345 470 729 info icon