Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Faunabeheer

 

Ree in akkerlandOok op het gebied van faunabeheer is CLM deskundig. Nu het met een aantal aspecten goed gaat met de natuur in Nederland, treedt ook meer schade door wild op.

In projecten beantwoorden we vragen, zoals:

 • Wat zijn de kosten van schade door ganzen en andere soorten?
 • Hoe voorkomen we schade in de fruit- en boomteelt?
 • Is schade door kraaien in de maïsteelt te vermijden, zonder met mesurol behandelde maïs te gebruiken?

Het maken van een Faunabeheerplan voor ganzen en een risicoanalyse van de halsbandparkiet voor de landbouw zijn net gestart.

Ganzen

Ganzenbrochure CLMCLM heeft ganzen al lang op de menukaart staan. In 2007 en 2011 hebben we een receptenboekje gemaakt voor wilde gans. Om de problematiek van het grote aantal geschoten ganzen duidelijk te maken en oplossingen aan te reiken. Ook vond onderzoek plaats naar het opzetten van een keten voor ganzenvlees en hebben we proeverijen van wilde gans georganiseerd.

Beleidsscenario’s voor het beperken van ganzenschade van de Ganzen-7 (een coalitie van betrokken partijen) en de provincies zijn doorgerekend om de toekomstige kosten van het beleid inzichtelijk te maken. Daarnaast is gekeken naar verborgen kosten die beschermde vogelsoorten veroorzaken, maar niet door het Faunafonds worden vergoed. Zie ook: www.clm.nl/thema-s/natuur-landschap/ganzen

Fruit- en boomteelt

Cameraval vogelschade in de boomteelt

In enkele projecten kijken we naar de schade die vogels, met name mezen, in de perenteelt veroorzaken en welke afweermiddelen effectief zijn. Samen met telers zijn geluiden en visuele afweermiddelen getest. Een nieuw instrument, de "krekel", die een hard geluid maakt, blijkt effectief te zijn In 2016 starten we een uitgebreide, meerjarige proef met afspelen van geluiden via boxen van het krekelapparaat en alarmgeluiden van mezen.

Rapporten fruit- en boomteelt
Van 2013 tot 2016 heeft CLM vier rapporten over fruitteelt geschreven, in opdracht van het Faunafonds:

 1. Hagelnetten in de Nederlandse perenteelt (pdf)
 2. Schadesoorten in de perenteelt - Detectietechnieken (pdf)
 3. Inventarisatie en beoordeling vogelwerende maatregelen in de perenteelt (pdf)
 4. Preventie van vogelschade in Conference perenteelt (pdf)
  Grootschalige veldtest met het 'krekelsysteem' in 2014 en 2015

Flyers fruit- en boomteelt
De ervaringen en resultaten betreffende vogelwering in twee praktijkprojecten zijn verwerkt in digitale flyers:

 1. Praktijknetwerk voor de boomteelt
  Digitale flyer: Tips tegen wild- en vogelschade in de boomteelt (pdf)
 2. Kennisvoucher Overijssel
  Digitale flyer: Vogelverjagende maatregelen in Overijsselse perenboomgaarden (pdf)

Agrilaser
De Agrilaser Autonomic is succesvol ingezet in de fruitteelt. Zie Engelstalig artikel: Meet robocrow: Machines shooting long-range laser beams to scare birds away replace scarecrows, met veel foto’s.

Filmpjes fruit- en boomteelt
En zie de twee filmpjes hieronder en op youtube...

Kraaien en maïs

Veel telers gebruiken met mesurol gecoate maïs, wat onsmakelijk is voor kraaien en daardoor schade voorkomt. Maar wat wel schadelijk is voor het oppervlakte- en grondwater. Daarom testen we geluid en visuele afweermiddelen om kraaiachtigen uit de maïs te houden.
Voor de projectresultaten zie de flyer: Resultaten Praktijknetwerk Kraaien, Maïs en Mesurol (pdf).

Risicoanalyse Halsbandparkiet

Recent is bij enkele fruittelers in de provincie Utrecht aanzienlijke schade opgetreden, veroorzaakt door de halsbandparkiet. Wat is de kans dat deze schade toeneemt en zijn er ook andere gewassen die mogelijk worden bedreigd?  Voor de NVWA hebben we een risicoanalyse uitgevoerd van schade veroorzaakt door de halsbandparkiet. Hieruit blijkt dat nu op een beperkt aantal fruitbedrijven schade optreedt, maar dat in de toekomst mogelijk schade in de boomteelt en in maïs zou kunnen optreden. 
Lees en/of download het rapport: Landbouwschade door halsbandparkieten (pdf)

Faunabeheerplan

Voor Zuid-Holland heeft CLM een nieuw Faunabeheerplan voor ganzen 2015-2020 geschreven. Met een praktische insteek een en checklist waarmee de regiogroepen en WBE’s jaarlijks de voortgang monitoren. Naast het Faunabeheerplan zijn er vier regiobijlagen.


Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020
Regiobijlage Delfland en Schieland
Regiobijlage Noordelijke Delta
Regiobijlage Veenweiden
Regiobijlage Zuid-Holland-Noord

Wilde zwijnen

Schade veroorzaakt door wilde zwijnen vormt een steeds groter probleem. Er is discussie bij de provincies, in de landbouw, bij jagers en binnen de natuurbescherming over het nulstandbeleid of het lokaal toestaan in gereguleerde populaties. CLM heeft in het rapport Wilde zwijnen op weg in Nederland feiten op een rij gezet aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid.

Meer informatie

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon

Foto medewerker:Dirk Keuper
Adviseur
0345 470 729 info icon

Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon