Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

EcoTecCheck

Vergelijk bijvoorbeeld ploegen met de EcoTecCheckMet de EcoTecCheck kunnen akkerbouwers de economische én ecologische kosten en baten van verschillende nieuwe machines vergelijken. Die vergelijking kan helpen bij het besluit welke machine aan te schaffen.

Onafhankelijke bedrijfseconomische en ecologische info
Akkerbouwers met hart voor duurzaamheid willen graag investeren in nieuwe duurzame technieken. Bij investeringen kijken boeren meestal eerst naar de bedrijfseconomie. Maar zicht op de ecologische kosten en baten wordt steeds belangrijker. Toch ontbreekt op beide aspecten vaak de (onafhankelijke) informatie voor de boer. Met het Praktijknetwerk Winst uit nieuwe technieken hebben vijf Flevolandse akkerbouwers, CLM en Countus hier werk van gemaakt. Met onder andere als resultaat de EcoTecCheck.

Vergelijk grondbewerkings-, gewasbeschermings- en bemestingsmachines
Deze tool maakt het mogelijk om naast economische aspecten van verschillende akkerbouwmachines ook milieuaspecten te vergelijken. Bijvoorbeeld uitstoot van broeikasgassen, effect op biodiversiteit en risico op bodemverdichting. Voor drie landbouwactiviteiten zijn machines te vergelijken: grondbewerking, gewasbescherming en bemesting. De tool is vooral bedoeld om machines onderling te vergelijken en niet zo zeer om de kenmerken van een machine onder de loep te nemen. Er zijn veel verschillende machines en combinaties op de markt. De tool geeft de meest gangbare weer.

Direct resultaat met bodemkenmerken en gewassen
Agrarische ondernemers die snel aan de slag willen, vullen enkele bodemkenmerken en gewassen in en zien direct het resultaat. Ook is het mogelijk om voor specifieke bedrijfskenmerken de standaard-rekenwaarden aan te passen. Om de gebruikersvriendelijkheid van de tool te garanderen wordt uitgegaan van een standaard bemesting- en spuitplan van de opgegeven gewassen.

Gebruik de EcoTecCheck
Download en gebruik de EcoTecCheck... (Excelbestand)
Kies de optie "macro's inschakelen" als daar bij het openen van de EcoTecCheck om gevraagd wordt!