Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Water

 

waterloopWater raakt alle belangen in het landelijk gebied: natuur, boeren en bewoners. Of het nu om watertekort, waterkwaliteit of wateroverlast gaat. CLM laat samen met ondernemers en maatschappelijke partijen zien dat maatregelen bij de boerschoner water opleveren. En dat maatregelen voor waterconservering lonen voor de boer. Ondernemen met wateroverlast wordt een uitdaging als anderen er baat bij hebben.

Recente waterprojecten

 1. Schoon Water voor Brabant
  Praktische samenwerking met 350 Brabantse boeren en loonwerkers, 18 gemeenten, 22.000 bewoners en 10 bedrijventerreinen, om het grondwater in 11 kwetsbare gebieden in Brabant schoon en vrij van bestrijdingsmiddelen te houden. Inmiddels ook verbreding van deze aanpak naar de gehele provincie, gericht op nog eens 400 boeren en loonwerkers in akkerbouw, boomteelt, aardbeien, prei en asperge. 
  Met Delphy, voor de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water.
 2. Klimaatadaptatie Limburg
  
In de praktijk toetsen van maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering op melkveebedrijven. Daarna uitdragen van succesvolle maatregelen naar meer agrariërs. In opdracht van provincie Limburg.
 3. KaderRichtlijn Water (KRW): pilot praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw
  In het project handige checklist ontwikkeld, voor de bepaling van emissies van erf en perceel, voor zowel akkerbouw als veehouderij.
  A. Checklist erf, melkveehouderij
  B. Checklist perceel, rundveehouderij
  C. Checklist perceel, akkerbouw en vollegrondsgroenten
 4. Samen werken aan een schone Maas
  
De Maas is de bron van drinkwater voor 6 miljoen Nederlanders, Belgen en Fransen. Doel van het project is het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Uniek is de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, fabrikanten van spuitmachines en zuiveringssystemen, agrariërs en loonwerkers.
 5. Noordwaard landbouw en waterbeheer verweven

  Deze polder bij Werkendam wordt weer "teruggegeven" aan de Merwede. CLM maakte samen met de ondernemers een ontwerp voor beheer passend bij Ruimte voor de Rivier. In opdracht van Rijkswaterstaat en ZLTO.
 6. Chemievrij beheer buiten de landbouw
  Voor diverse opdrachtgevers beheren wij een forum waar bedrijven, gemeenten, groenvoorzieners en burgers vragen kunnen stellen over chemievrij beheer van niet-landbouw, zie www.schoon-water.nl/forum/
  Daarnaast beheren we een website waar kennis over chemievrij beheer van verharding, groen en sportvelden gedeeld wordt, zie onkruidvergaat.nl. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten over dit thema voor allerlei doelgroepen.

Deskundigen

Foto medewerker:PeterLeendertse
Adviseur
0345 470 751 info icon
Foto medewerker:YvonneGooijer
Adviseur
0345 470 719 info icon
Foto medewerker:Erikvan Well
Adviseur
0345 470 756 info icon
Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon
Foto medewerker:ErwinHoftijser
Adviseur
0345-470 745 info icon
Foto medewerker:CarinRougoor
Adviseur
0345 470 769 info icon

Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon