Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Gewasbescherming

spuitdopHet gebruik van chemische middelen tegen ziekten en plagen kan negatief uitwerken voor de omgeving. Of leiden tot residuen op voedingsproducten
En nieuwe problemen duiken op: een mogelijke relatie met de achteruitgang van de bijenstand en de zorg voor gezondheid bij omwonenden van percelen waar gespoten wordt. Kortom, de zoektocht naar een duurzame gewasbescherming is nog steeds actueel!
CLM helpt zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen. onderzoek en advies In alle plantaardige sectoren en van bedrijfs- tot beleidsniveau. Samenwerking met telers en marktpartijen, meetbare resultaten, flitsende communicatie, spannende innovaties brengen duurzame gewasbescherming steeds dichterbij. We gebruiken daarbij instrumenten zoals de Milieumeetlat en de Schoon Water Aanpak.

We maken nieuwe technieken en methoden praktisch toepasbaar. Denk hierbij aan:
• biologische middelen
• efficiënter spuiten met GPS-gestuurde spuiten, Wingssprayer, Canopy Density spraying
• en technieken zoals de perebladvloblazer en de Beetle Eater.

Ook gebruikers buiten de landbouw kloppen overigens bij CLM aan. Plagen en onkruiden vormen voor vele terreinbeheerders, zoals gemeenten, bedrijven, luchthavens en natuurorganisaties een aandachtspunt. CLM heeft daarom samen met SMK de barometer Duurzaam Terreinbeheer ontwikkeld. Via verschillende technieken zoals de WAVE kunnen terreinbeheerders hun terreinen nagenoeg chemievrij beheren.


Recente projecten gewasbescherming

 1. Verbreding Schoon Water
  
In heel Noord-Brabant Win-win maatregelen verspreiden die in Schoon Water voor Brabant succesvol zijn voor teler en water. Met DLV Plant en ZLTO, op verzoek van de provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water en de Brabantse water.
 2. Samen werken aan een schone Maas
  
De Maas is de bron van drinkwater voor 6 miljoen Nederlanders, Belgen en Fransen. Doel van het project is het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Uniek is de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, fabrikanten van spuitmachines en zuiveringssystemen, agrariërs en loonwerkers.
 3. Evaluatie Duurzame gewasbescherming

  Bijdrage aan de Evaluatie Duurzame gewasbescherming (2000-2010) op de onderdelen kennis, biologische bestrijding en fytosanitair beleid. En natuurlijk adviezen gegeven voor effectief beleid. Op verzoek van het Planbureau voor de leefomgeving.
 4. Duurzaam telen, begint bij jou
  Campagne om bekendheid te geven aan praktische en effectieve gewasbeschermingsmethoden: de Good Practices. Gericht op de ruim 28.000 telers in Nederland in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glasgroenten en glasbloemen.
 5. Weetwatjeeet

  Samen met tuinders en de milieubeweging heeft CLM een certificaat voor duurzame glastuinbouw ontwikkeld. Dit certificaat heeft het label weetwatjeeet ontvangen: een positief onderdeel van de pittige residucampagne van de milieubeweging.

Deskundigen

Foto medewerker:PeterLeendertse
Adviseur
0345 470 751 info icon
Foto medewerker:YvonneGooijer
Adviseur
0345 470 719 info icon
Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon
Foto medewerker:ErwinHoftijser
Adviseur
0345-470 745 info icon

Foto medewerker:Jeannevan Beek
Adviseur
0345 470 732 info icon