Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Klimaat

 

windturbine_energieDe link tussen landbouw en klimaat is drievoudig.

 1. Landbouw wordt geraakt door neerslagpieken en droogte, en opduiken van nieuwe ziekten en plagen uit Zuid-Europa;
 2. Landbouw stoot broeikasgassen uit:methaan, lachgas en kooldioxide
 3. En de landbouw speelt, dankzij het grote areaal, een rol bij aanpassing aan klimaatverandering.

CLM helpt boeren, bedrijven en overheden met kennis en advies op al deze onderwerpen.

Recente klimaatprojecten

 1. Kennisverspreiding Schone en Zuinige Agrosectoren
  
Met Arvalis, LTO- en ZLTO –projecten en Imagro maakt CLM de komende jaren boeren en tuinders bewust van duurzame energie en klimaat op hun eigen bedrijf. Langlopend communicatieproject in opdracht van EL&I.
 2. Prestaties, potenties en ambities
  Het leggen van de inhoudelijke basis onder het convenant klimaat Schone en Zuinige Agrosectoren. In opdracht van ZLTO berekende CLM de broeikasgas-emissies en trends in de landbouw.
 3. Is uw bedrijf klimaatproof?
  CLM maakte twee brochures, voor akkerbouwers en melkveehouders, met informatie over de betekenis van klimaatverandering voor hun bedrijf. In opdracht van het ministerie van LNV.
 4. Klimaatlat

  Een praktisch online-instrument dat boeren inzicht geeft in de uitstoot van broeikasgassen van hun bedrijf en in mogelijke verlaging daarvan. Voor varkenshouderij, open teelten en melkveehouderij (de laatste ook in Denemarken).
 5. Klimaatweegschaal
  
Een internettool voor consumenten om snel de klimaateffecten van hun koop- en kookgedrag in te schatten, op de site van het Voedingscentrum. Bedacht en ontworpen door CLM.

Deskundigen

Foto medewerker:Erikvan Well
Adviseur
0345 470 756 info icon
Foto medewerker:CarinRougoor
Adviseur
0345 470 769 info icon