Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Biobased

koolzaadGroene grondstoffen voor een duurzame economie!

De Biobased Economy (BBE) draait op grondstoffen uit natuur, gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelen-industrie. Dat biedt kansen voor de Nederlandse economie als geheel en voor de landbouw in het bijzonder.

CLM adviseert en ondersteunt certificerende instellingen, nutsbedrijven, infrastructuurbeheerders, terreinbeheerders, overheden en startende BBE ondernemers bij het implementeren en optimaliseren van de BBE. 

Recente Biobased-projecten

  1. BioESoil
  2. Essent
  3. Prorail
  4. HarvestaGG
  5. Stadsboeren

Deskundigen