Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

BioESoil

BioESoilIn opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben Alterra en CLM de meetlat BioESoil ontwikkeld. BioESoil geeft inzicht in: verliezen van nutriënten tijdens de productie van bioenergie, de potentiele terugvoer van nutriënten middels residuen en het effect op de bodem organische stof. De meetlat is zo ontworpen dat deze gebruiksvriendelijk is van opzet. BioESoil is wereldwijd toepasbaar en geschikt voor grootschalige en kleinschalige bio-energie producenten en gebruikers.

De meetlat ondersteunt bio-energie producenten, adviseurs en certificerende organisaties bij het vaststellen van de gevolgen van bio-energie productie op bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. De meetlat kan gebruikt worden bij het certificeren van bio-energie. Tevens ondersteunt de meetlat NGO's en andere organisaties bij het stimuleren van bewustwording omtrent effecten van bio-energie op de bodem.

Download en instructie

setup.exe

Download bovenstaand bestand en open setup.exe. 

Hiermee wordt de meetlat en de handleiding geïnstalleerd. De meetlat werkt alleen op computers met Windows OS.

BioESoil

De meetlat is ontworpen voor gebruik met Microsoft Excel 2007 en latere versies. BioESoil kan gebruikt worden op eerdere versies van Excel (97 en later). Echter de vormgeving van de meetlat is dan niet optimaal en enkele foutmeldingen worden getoond. De foutmeldingen kunt u negeren.

Download de handleiding BioESoil (pdf, Engelstalig)

Een Engelstalige beschrijving van de tool vindt u op www.bioesoil.org

 

Projectpartners
Logo Alterra CLM logo

Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland