Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapportage Kader Richtlijn Water (KRW)

Pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw

Nieuwsbericht, 12 maart 2012

Eind december was de definitieve afronding van de pilot en de rapportages zijn nu beschikbaar. In de laatste nieuwsbrief geven we de belangrijkste conclusies en blikken we vooruit op hoe nu verder.

Lees of download nieuwsbrief nr. 4, maart 2012 (pdf).


Persbericht: Praktisch aan de slag met de KRW

'Betere landbouwpraktijk' levert wat op! Er blijkt heel wat mogelijk om afspoeling van meststoffen en middelen te verminderen. Sommige maatregelen leveren zelfs geld op. Dat bleek uit experimenten op 60 melkvee en akkerbouwbedrijven.

Lees of download het persbericht (pdf) over de resultaten van het project.


Studiedag

Op 30 maart vindt een studiedag over de KRW-pilot plaats

Lees of download het programma (pdf).


Rapportage

Alle resultaten van de experimenten uit het project ‘KRW: praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ zijn in rapportages vastgelegd. Er is voor ieder onderdeel een aparte rapportage opgesteld. Klik om het rapport van uw keuze te lezen of te downladen (pdf-documenten).

Daarnaast is er een rapport met aanbevelingen en handvatten voor een vervolg. De aanbevelingen en handvatten zijn met name gericht op waterschappen en provincies.

Lees of download het aanbevelingsrapport (pdf).


Checklists

Bovendien zijn handige checklist ontwikkeld, voor de bepaling van emissies van erf en perceel, voor zowel akkerbouw als veehouderij.


Nieuwsbrieven

Voor de volledigheid kunt u hier ook de overige nieuwsbrieven lezen of downloaden (in pdf).

Klik op de gewenste nieuwsbrief.