Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
992

Rapport: Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof

Publicatienr:992
Als onderdeel van het Nederlands klimaatbeleid wordt van de landbouw een extra koolstofvastlegging in de bodem verwacht. Dit rapport beschrijft bouwstenen voor een methodiek voor verwaarding van bodemkoolstof, een overzicht van mogelijke incentives en...
996

Rapport: Verduurzaming Waterlandse melkveehouderij

Publicatienr:996

In opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW) is de melkveehouderij in Waterland en hun ‘duurzaamheidsscore' beschreven. In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage...

990

Schoon Water voor Brabant, rapportage over 2018

Publicatienr:990

In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het programma...

1008

Biodiversiteitsfonds: Friese burgers voor Friese boeren

Publicatienr:1008

Een globale kostenberekening

Een verkenning van de mogelijkheden voor een Fries biodiversiteitsfonds voor het agrarisch gebied op basis van een opslag op de verkoop van zuivelproducten in Friesland.

987

Bezem door de middelenkast Flevoland 2018 – 2019

Publicatienr:987
Van half november 2018 t/m begin mei 2019 is 'Bezem door de middelenkast Flevoland' uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39