Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
1012

Rapport: Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland

Publicatienr:1012

Deze studie laat zien dat doorvergiftiging met anticoagulante rodenticiden veelvuldig optreedt, met name naar knaagdiereters, zoals roofvogels, uilen en marterachtigen.

Anticoagulante rodenticiden vormen een groep van giftige en persistente...

1014

Aanpak erfemissie gewasbescherming in het beheergebied van Aa en Maas

Publicatienr:1014
Waterschap Aa en Maas werkt aan het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen door bewustwording te creëren over de huidige situatie en over wet- en regelgeving. Het Waterschap heeft 53 watermonsters genomen op de erven van 39 bedrijven, uit...
1017

Rapport: Boer zoekt vleermuis Zuid Holland 2018-2019

Publicatienr:1017
Deze rapportage beschrijft de resultaten van het project Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland 2018-2019. Op 25 bedrijven binnen de ANV’s Den Hâneker en Geestgrond zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de vleermuizen te bevorderen. Daarnaast is er op...
1007

Rapport: Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen in de open teelten

Publicatienr:1007

Achtergrondnotitie

De milieumeetlat wordt sinds 25 jaar toegepast om de milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Deze notitie beschrijft de achtergronden van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen voor de open...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39