Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
1017

Rapport: Boer zoekt vleermuis Zuid Holland 2018-2019

Publicatienr:1017
Deze rapportage beschrijft de resultaten van het project Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland 2018-2019. Op 25 bedrijven binnen de ANV’s Den Hâneker en Geestgrond zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de vleermuizen te bevorderen. Daarnaast is er op...
1007

Rapport: Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen in de open teelten

Publicatienr:1007

Achtergrondnotitie

De milieumeetlat wordt sinds 25 jaar toegepast om de milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Deze notitie beschrijft de achtergronden van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen voor de open...

998

Rapport: Koolmezensterfte en buxusmotbestrijding

Publicatienr:998

Pesticidenbelasting bij jonge koolmezen

Sinds begin 2018 valt op dat de sterfte van jonge mezen in de nesten in de stedelijke omgeving erg groot is. Bezorgde burgers trekken sindsdien aan de bel omdat ‘hun’ mezen doodgaan. Het...

1006

Brochure: Energie besparen in de stal

Publicatienr:1006

De inhoud van deze brochure kwam tot stand met informatie van diverse leveranciers en kennis die werd opgedaan in de projecten “Efficiënt op weg” en “Voorbeeldbedrijven” in het kader van het traject “Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht”. Met speciale...

999

Rapport: Schade door de halsbandparkiet in de fruitteelt

Publicatienr:999
CLM heeft in opdracht van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een enquête gehouden onder fruittelers om de schade in kaart te brengen die de halsbandparkiet veroorzaakt in de fruitteelt. Zeventien telers bleken schade te hebben. De totale schade...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38