Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
767

Deelrapport: Evaluatie nota duurzame gewasbescherming - Kennisontwikkeling en -verspreiding

Publicatienr:767

Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM), en afgestemd met de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is onder...

765

Receptenboekje: Ganzenbord Noord-Holland, recepten voor wilde gans

Publicatienr:765

Wilde gans op het bord. Dat komt steeds vaker voor. Toch weten veel mensen nog niet hoe wilde gans smaakt en hoe je wilde gans kan bereiden. Ook in de horeca is wilde gans een buitenbeentje.

Het aantal wilde ganzen in Nederland is de laatste...

n.v.t.

Report: The vulnerability of the European agriculture and food system for calamities and geopolitics

Publicatienr:n.v.t.

A stress test

Uitgave van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving/Publication by the Platform Agriculture, Innovation and Society.

Rapport en advies aan de Nederlandse Minister van Landbouw en buitenlandse...

n.v.t.

Rapport: De kwetsbaarheid van het Europese landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek (2011-2020)

Publicatienr:n.v.t.

Rapport en advies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Publicatie van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

n.v.t.

Boek: Dwars Denken Samen Doen

Publicatienr:n.v.t.

Een kleine schets van vijftig jaar landbouw en milieu (1971 - 2021)

Een terugblik op 30 jaar CLM en de landbouw- en milieugeschiedenis van de afgelopen 40 jaar. Ook een vooruitblik op de komende 10 jaar duurzame...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39