Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Report: The vulnerability of the European agriculture and food system for calamities and geopolitics

Publicatienr:n.v.t.

A stress test

Uitgave van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving/Publication by the Platform Agriculture, Innovation and Society.

Rapport en advies aan de Nederlandse Minister van Landbouw en buitenlandse...

n.v.t.

Rapport: De kwetsbaarheid van het Europese landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek (2011-2020)

Publicatienr:n.v.t.

Rapport en advies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Publicatie van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

n.v.t.

Boek: Dwars Denken Samen Doen

Publicatienr:n.v.t.

Een kleine schets van vijftig jaar landbouw en milieu (1971 - 2021)

Een terugblik op 30 jaar CLM en de landbouw- en milieugeschiedenis van de afgelopen 40 jaar. Ook een vooruitblik op de komende 10 jaar duurzame...

755

Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2010

Publicatienr:755

Tussenrapportage over de resultaten uit de gewasinspecties en monitoring

Wat hebben de randen in 2010 opgeleverd? Deze rapportage geeft een beeld van de effecten van de randen in het tweede projectjaar. Het beschrijft de...

n.v.t.

Report: Responses of the EU feed and livestock systems to shocks in trade and production

Publicatienr:n.v.t.
Publication of Platform Agriculture, Innovation and Society
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38