Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
701

Rapport: Boeren voor grutto's

Publicatienr:701

Grutto's als agrarisch product

Er zijn mogelijkheden voor toekomstige "gruttobedrijven". Deze studie laat zien wat het benodigde beheer is (ecologische opgave), de bedrijfs- en gebiedsopgave, randvoorwaarden en...

n.v.t.

Report: Food calamities and governance

Publicatienr:n.v.t.

An inventory of approaches

Publication of Platform Agriculture, Innovation and Society

 

282-WUR

Report: Phosphorus in agriculture; global resources, trends and developments

Publicatienr:282-WUR

Report to the Steering Committee Technology Assesment of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the Netherlands.
And in collaboration with the Nutrient Flow Task Group (NFTG), supported by DPRN (Development Policy Review Network)

...
n.v.t.

Rapport: Tweesporenbeleid voor de veehouderij

Publicatienr:n.v.t.
In de veehouderij is de afgelopen jaren al veel milieuwinst geboekt. Desondanks geldt ook voor deze sector, dat er voor de komende jaren onvermijdelijk nog duurzaamheidsopgaven over blijven, specifiek voor fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen....
684

Afschaffing zuivelquotering

Publicatienr:684
Analyse van de milieueffecten
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35