Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
695

Rapport: Weidevogelplan Binnenveld

Publicatienr:695
Het weidevogelplan beschrijft de weidevogelstand in het Binnenveld, de rollen van verschillende partijen in het weidevogelbeheer en een pakket van maatregelen die agrariërs kunnen nemen met financiële ondersteuning van de vier betrokken gemeenten.
n.v.t.

Beleidsnotitie: Fosfaat - van te veel naar tekort

Publicatienr:n.v.t.

Publicatie van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving/Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deze beleidsnotitie is hoofdzakelijk gebaseerd op het rapport «Phosphorus in agriculture: global...

701

Rapport: Boeren voor grutto's

Publicatienr:701

Grutto's als agrarisch product

Er zijn mogelijkheden voor toekomstige "gruttobedrijven". Deze studie laat zien wat het benodigde beheer is (ecologische opgave), de bedrijfs- en gebiedsopgave, randvoorwaarden en...

n.v.t.

Report: Food calamities and governance

Publicatienr:n.v.t.

An inventory of approaches

Publication of Platform Agriculture, Innovation and Society

 

282-WUR

Report: Phosphorus in agriculture; global resources, trends and developments

Publicatienr:282-WUR

Report to the Steering Committee Technology Assesment of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the Netherlands.
And in collaboration with the Nutrient Flow Task Group (NFTG), supported by DPRN (Development Policy Review Network)

...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35