Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Brochure: Goeie koeien voor de Venen

Publicatienr:n.v.t.
Als afsluiting van het project 'Duurzame en robuuste koeien in de Utrechtse Venen' (gefinancierd door de Provincie Utrecht) is een brochure uitgebracht door CLM en DLV waarin vier boeren uit de Venen aan het woord komen over de keuzes die zij hebben gemaakt...
n.v.t.

Rapport: Beheer- en onderhoudsplan Olde Maten en Veerslootlanden

Publicatienr:n.v.t.

De ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer starten een bijzondere samenwerking in het beheer van de Olde Maten en Veerslootlanden. De agrariërs gaan het Natura 2000 gebied uiteindelijk vrijwel geheel zelf beheren. Het gezamenlijke Beheer en Onderhoudsplan...

n.v.t.

Report: Scarcity of micronutrients in soil, feed, food and mineral reserves

Publicatienr:n.v.t.

Urgency and policy options

Publication of the Platform Agriculture, Innovation & Society

This memorandum is based primarily on the following background reports:

  • Roelf L. Voortman 2012: Micronutrients in...
796

Rapport: Levenscyclusanalyse Droogvergister HarvestaGG

Publicatienr:796
Doel van dit onderzoek was het onderzoeken van het milieueffect van de droogvergistingscascade van HarvestaGG, middels een attributional en een consequential Life Cycle Analysis (levenscyclusanalyse/LCA).
Dit is de publieksversie van het rapport.
795

Rapport: Van mestbeleid naar bemestingsbeleid

Publicatienr:795

Relaas van een ontdekkingsreis

Bouwstenen voor een nieuw mestbeleid, mee te nemen in het Vijfde Nederlandse Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn 2014-2017.

M.m.v. W.J. van der Weijden, A. Visser, C. Van...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39