Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Film: Klimaat voor vernieuwing, wees de ander te groen af!

Publicatienr:n.v.t.

Wat kunnen melkveehouders doen om de klimaatverandering tegen te gaan?
Reinier van den Berg en de zuivelketen geven antwoord!

De film is gemaakt in opdracht van Agentschap NL, Arvalis, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel en duurt 11...

806

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2012

Publicatienr:806

Om schade toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Hiervoor is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. In het Faunabeheerplan is onder meer...

801

Rapport: Randenbeheer in het GLB

Publicatienr:801
In dit rapport worden drie type randen beschreven waarmee waterkwaliteit- en biodiversiteits-doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn getoetst op de inpasbaarheid in de agrarische praktijk. Wanneer deze randen in het nieuwe GLB (deels) vanuit...
n.v.t.

Brochure: Goeie koeien voor de Venen

Publicatienr:n.v.t.
Als afsluiting van het project 'Duurzame en robuuste koeien in de Utrechtse Venen' (gefinancierd door de Provincie Utrecht) is een brochure uitgebracht door CLM en DLV waarin vier boeren uit de Venen aan het woord komen over de keuzes die zij hebben gemaakt...
n.v.t.

Rapport: Beheer- en onderhoudsplan Olde Maten en Veerslootlanden

Publicatienr:n.v.t.

De ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer starten een bijzondere samenwerking in het beheer van de Olde Maten en Veerslootlanden. De agrariërs gaan het Natura 2000 gebied uiteindelijk vrijwel geheel zelf beheren. Het gezamenlijke Beheer en Onderhoudsplan...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38