Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
795

Rapport: Van mestbeleid naar bemestingsbeleid

Publicatienr:795

Relaas van een ontdekkingsreis

Bouwstenen voor een nieuw mestbeleid, mee te nemen in het Vijfde Nederlandse Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn 2014-2017.

M.m.v. W.J. van der Weijden, A. Visser, C. Van...

n.v.t.

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? (Samenvatting)

Publicatienr:n.v.t.

Samenvatting en thesis door drs. Dirk van Nuland

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert, wordt kleiner. Dat stuurt de veranderingen in de uiterwaarden. De verbinding tussen waterveiligheid, natuur en ruimtelijke...

n.v.t.

Invloed EHS-herijking op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland (Masterscriptie Planologie)

Publicatienr:n.v.t.

Samenvatting en thesis door drs. Dirk van Nuland

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert, wordt kleiner. Dat stuurt de veranderingen in de uiterwaarden. De verbinding tussen waterveiligheid, natuur en...

n.v.t.

Folder: Samenvatting resultaten Pachters Schoon Water 2011

Publicatienr:n.v.t.

Schoon water is van levensbelang; voor mensen, vee en gezonde gewassen. Brabant Water en Provincie Noord-Brabant zijn daarom met ZLTO, Duinboeren en de Brabantse waterschappen in 2001 een project gestart om het grondwater te beschermen. En een goede...

762

Rapport: Analyse advies Gezondheidsraad

Publicatienr:762

Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht

Op 21 juni 2011 is het rapport Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht van de Gezondheidsraad gepubliceerd. Dit rapport is geschreven in...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35