Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
835

Rapport: Grondgebonden melkveehouderij: beleidsopties en hun gevolgen

Publicatienr:835

De melkveehouderij is een sector die nog grotendeels is gebonden aan de grond ter plaatse. De meeste bedrijven zijn land-based. Dat kan snel veranderen als de Europese melkquotering, die in 1984 was ingevoerd op 1 april 2015 is afgeschaft. Elke...

834

Rapport: Melkveehouderij na de quotering - grondgebonden en "industriële" bedrijven

Publicatienr:834
In april 2015 loopt de Europese melkquotering ten einde. Dit leidt in Nederland tot een ca. 10 - 20% hogere melkproductie, tot grotere en intensievere bedrijven, hogere melkproductie per koe en minder weidegang. Een enquête onder 500 melkveehouders wijst...
n.v.t.

Boekrecensie: Veldgids exoten is een kleine goudmijn

Publicatienr:n.v.t.

Recensie in Bionieuws, jaargang 23, 14 september 2013

Exoten staan steeds meer in de belangstelling. Ze zijn omringd met vooroordelen. Sommigen vinden ze bij voorbaat schadelijk en ongewenst, anderen heten ze welkom als een verrijking van onze...

826

Rapport: Waterkwaliteit binnen de normen

Publicatienr:826

Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de 2e nota Duurzame Gewasbescherming

Voor de beleidsperiode 2013-2023 heeft de overheid de 2e Nota Duurzame gewasbescherming opgesteld. Ter ondersteuning van dit proces...

829

Rapport: Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Publicatienr:829

Dit rapport beschrijft de fosfaatexcretie vanuit de melkveehouderij in 2011 en de verwachting voor 2020 bij groei van de zuivelsector met 10 tot 20%. Effecten van mogelijke maatregelen om deze fosfaatexcretie te verminderen worden gekwantificieerd. Ook...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38