Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
845

Rapport: Hagelnetten in de Nederlandse perenteelt

Publicatienr:845

Effecten, toepasbaarheid en rendabiliteit

Afstudeeropdracht van Paul Helmus (Student Plattelandsvernieuwing Hogeschool INHolland Delft)

Door middel van een literatuurstudie en interviews met...

840

Rapport: Actief randenbeheer Flevoland 2013

Publicatienr:840

Deze rapportage geeft een beeld van de effecten van de randen in het vijfde en laatste projectjaar, evenals conclusies over de totale projectperiode 2009-2013.
Het beschrijft de resultaten van de tellingen van plaaginsecten en natuurlijke vijanden...

n.v.t.

Rapport: Succes en falen van de regionale Biobased Economy

Publicatienr:n.v.t.

Deze rapportage bestaat uit:

A: Advies
B: Achtergrondrapport

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

ISBN

Report: The Geopolitics of raw materials for agriculture and food production

Publicatienr:ISBN

The report consists of:

Part A: Advisory memorandum for the Minister for Agriculture of the Netherlands and the European commisson.
Part B: Analysis

ISBN: 978-90-5634-204-3

Publication of the Platform for Agriculture,...

ISBN

Rapport: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel

Publicatienr:ISBN

Rapportage bestaat uit:
Deel A: Advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en aan de Europese Commissie
Deel B: Analyse

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

ISBN 978-90-5634-203-6

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39