Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Rapport: Succes en falen van de regionale Biobased Economy

Publicatienr:n.v.t.

Deze rapportage bestaat uit:

A: Advies
B: Achtergrondrapport

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

ISBN

Report: The Geopolitics of raw materials for agriculture and food production

Publicatienr:ISBN

The report consists of:

Part A: Advisory memorandum for the Minister for Agriculture of the Netherlands and the European commisson.
Part B: Analysis

ISBN: 978-90-5634-204-3

Publication of the Platform for Agriculture,...

ISBN

Rapport: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel

Publicatienr:ISBN

Rapportage bestaat uit:
Deel A: Advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en aan de Europese Commissie
Deel B: Analyse

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

ISBN 978-90-5634-203-6

837

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2013

Publicatienr:837

Resultaten en aanbevelingen

Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande jaren, vanaf 2009, CLM in 2013 gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en...

841

Rapport: Praktijknetwerk Duurzame teelt van gezond product

Publicatienr:841
Groente- en fruittelers van Vers van Hier werkten samen met afnemer Hutten catering en CLM aan duurzame teelt van gezonde producten,  in het praktijknetwerk “Duurzame teelt van gezond product”. Centraal staat het versterken van de duurzaamheid van de...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38