Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
828

Rapport: Aardwarmte, basis voor duurzame productie van warmte in de glastuinbouw

Publicatienr:828

Inzicht in duurzaamheid van aardwarmte in het glastuinbouwcluster Koekoekspolder en de perceptie daarvan in de markt

In 2011 is de eerste aardwarmtebron in het tuinbouwgebied Koekoekspolder aangelegd. In de loop van 2012...

819

Rapport: Analyse van vertrouwelijke studies over imidacloprid en bijen

Publicatienr:819

Op verzoek van Natuur & Milieu heeft CLM een analyse gemaakt van vertrouwelijke studies over risico’s van het bestrijdingsmiddel imidacloprid op bijen via een tweetal bezoeken in de ‘reading room’ van Bayer. In de vertrouwelijke studies is soms...

n.v.t.

Artikel Einde quotering jaagt koeien de wei uit

Publicatienr:n.v.t.

De EU haalt in 2015 de rem van de melkproductie van de lidstaten. Dat zal leiden tot schaalvergroting in de melkveehouderij en tot weiden zonder koeien. Als we dat willen voorkomen moeten we snel zijn.

Gepubliceerd: Volkskrant online, 19 april...

n.v.t.

Artikel: Einde quotering vraagt om robuuste melkveehouderij

Publicatienr:n.v.t.

Het  grondgebonden familiebedrijf blijft ook na de melkquotering de meest robuuste basis van de melkveehouderij. Frits van der Schans, Jan Cees Vogelaar en Willem van Laarhoven pleiten daarom voor een plafond aan de melkproductie per hectare en voor...

830

Rapport: Verwaarden van goed bodemkoolstofbeheer in de landbouw

Publicatienr:830

Samen met LBI en Alterra heeft CLM de haalbaarheid onderzocht van een systeem van verhandelbare carbon credits voor vastlegging van koolstof in de bodem. In pilots bij boeren bekeken we de fysieke en teeltkundige aspecten. Daarnaast hebben we de...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35