Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Interview: Europees verbod op handel in invasieve exoten

Publicatienr:n.v.t.

Interview met Wouter van der Weijden

Verschenen in Tuin en Landschap, nr. 9, 11 april 2014, p. 6

n.v.t.

Report: Agriculture-related infectious diseases

Publicatienr:n.v.t.

Practical risk and poilicy gaps

Policy Advisory

Publication of the Platform Agriculture, Innovation & Society

This policy advisory is based on the following report (in...

n.v.t.

Rapport: Landbouw-gerelateerde infectieziekten

Publicatienr:n.v.t.

Verkenning van risico’s in praktijk en lacunes in beleid

Rapportage bestaat uit:

A: Beleidsadvies
B: Analyse

Publicatievan het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

842

Rapport: Vogelwering met het 'krekelsysteem'

Publicatienr:842

Resultaten van de verkennende proef in de Conference perenteelt (2013)

De proef is uitgevoerd in opdracht van het Faunafonds. De schadetellingen zijn gedaan door een erkend taxateur. Het rapport is geschreven door stagiair Maks...

847

Rapport: Inventarisatie en beoordeling van vogelwerende maatregelen in perenteelt

Publicatienr:847
De deskstudie is uitgevoerd in opdracht van het Faunafonds. Met als doel een inventarisatie en beoordeling van vogelwerende maatregelen in de Nederlandse Conference perenteelt. De internetsearch is uitgevoerd door Maks van den Bosch, student Toegepaste...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38