Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Boekrecensie: Veldgids exoten is een kleine goudmijn

Publicatienr:n.v.t.

Recensie in Bionieuws, jaargang 23, 14 september 2013

Exoten staan steeds meer in de belangstelling. Ze zijn omringd met vooroordelen. Sommigen vinden ze bij voorbaat schadelijk en ongewenst, anderen heten ze welkom als een verrijking van onze...

826

Rapport: Waterkwaliteit binnen de normen

Publicatienr:826

Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de 2e nota Duurzame Gewasbescherming

Voor de beleidsperiode 2013-2023 heeft de overheid de 2e Nota Duurzame gewasbescherming opgesteld. Ter ondersteuning van dit proces...

829

Rapport: Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Publicatienr:829

Dit rapport beschrijft de fosfaatexcretie vanuit de melkveehouderij in 2011 en de verwachting voor 2020 bij groei van de zuivelsector met 10 tot 20%. Effecten van mogelijke maatregelen om deze fosfaatexcretie te verminderen worden gekwantificieerd. Ook...

838

Rapport: Voedsel, grondstoffen en geopolitiek

Publicatienr:838

Achtergrondrapport

Uitgave van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving

De Europese Unie produceert meer dan genoeg voedsel voor de eigen bevolking. Die productie is afhankelijk van niet-vervangbare minerale...

825

Rapport: Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw

Publicatienr:825
De Europese Commissie heeft een (tijdelijk) verbod afgekondigd op een aantal toepassingen van clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid, in verband met mogelijke effecten van deze middelen op bijen. Op verzoek van Greenpeace Nederland analyseert CLM in...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35