Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
ISBN

Rapport: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel

Publicatienr:ISBN

Rapportage bestaat uit:
Deel A: Advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en aan de Europese Commissie
Deel B: Analyse

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

ISBN 978-90-5634-203-6

837

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2013

Publicatienr:837

Resultaten en aanbevelingen

Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande jaren, vanaf 2009, CLM in 2013 gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en...

841

Rapport: Praktijknetwerk Duurzame teelt van gezond product

Publicatienr:841
Groente- en fruittelers van Vers van Hier werkten samen met afnemer Hutten catering en CLM aan duurzame teelt van gezonde producten,  in het praktijknetwerk “Duurzame teelt van gezond product”. Centraal staat het versterken van de duurzaamheid van de...
835

Rapport: Grondgebonden melkveehouderij: beleidsopties en hun gevolgen

Publicatienr:835

De melkveehouderij is een sector die nog grotendeels is gebonden aan de grond ter plaatse. De meeste bedrijven zijn land-based. Dat kan snel veranderen als de Europese melkquotering, die in 1984 was ingevoerd op 1 april 2015 is afgeschaft. Elke...

834

Rapport: Melkveehouderij na de quotering - grondgebonden en "industriële" bedrijven

Publicatienr:834
In april 2015 loopt de Europese melkquotering ten einde. Dit leidt in Nederland tot een ca. 10 - 20% hogere melkproductie, tot grotere en intensievere bedrijven, hogere melkproductie per koe en minder weidegang. Een enquête onder 500 melkveehouders wijst...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35