Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Scenariostudie: Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Publicatienr:n.v.t.
CLM heeft in opdracht van Stichting Natuur & Milieu enkele varianten doorgerekend binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij.
860

Rapport: Wit goud met behoud van schoon grondwater

Publicatienr:860
CLM heeft, samen met DLV Plant en in opdracht van de provincie Limburg, in een Waardenetwerk met aspergetelers onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om de belasting van het grondwater door herbiciden te verminderen. Van de 18 onderzochte...
856

Rapport: Landbouwschade door halsbandparkieten

Publicatienr:856

Halsbandparkieten breiden hun leefgebied uit naar het platteland en veroorzaken daar, nu nog incidenteel, schade op fruitteeltbedrijven. De halsbandparkiet heeft potentie om ook andere landbouwgewassen aan te tasten, waaronder boomteeltgewassen en...

n.v.t.

Flyer: Tips tegen vogel- en wildschade in de boomteelt

Publicatienr:n.v.t.
In 2012 en 2013 hebben een aantal boomkwekers in Nederland ervaring opgedaan binnen het Praktijknetwerk ‘Vogels in de boomkwekerij’. Samen met  leveranciers van maatregelen, deskundigen van het Faunafonds, Cultus Agro Advies en CLM is kennis gedeeld. Nieuwe...
852

Rapport: Bezem door de middelenkast in de aardbeienteelt

Publicatienr:852

Bezem door de middelenkast in de aardbeienteelt is uitgevoerd door CLM, in samenwerking met CLTV, Klep en ZLTO, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta. Met als doel het verantwoord afvoeren van niet toegelaten bestrijdingsmiddelen in de gemeenten...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39