Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
872

Rapport: Melkveehouderij Lelystad

Publicatienr:872

Analyse van de gebruiksruimte

Bij gemeente Lelystad zijn aanvragen gedaan voor omgevingsvergunningen voor zeer grote melkveebedrijven. De gemeente wilde weten of de gebruiksruimte voor dierlijke mest in gemeente Lelystad...

859

Rapport: Opties voor een grondgebonden melkveehouderij

Publicatienr:859
CLM heeft in opdracht van het ministerie van I&M negen opties voor de praktische invulling van een grondgebonden melkveehouderij op een rij gezet. Duurzaamheidseffecten en uitvoeringstechnische aspecten worden in beeld gebracht en de visie van personen...
n.v.t.

Scenariostudie: Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Publicatienr:n.v.t.
CLM heeft in opdracht van Stichting Natuur & Milieu enkele varianten doorgerekend binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij.
860

Rapport: Wit goud met behoud van schoon grondwater

Publicatienr:860
CLM heeft, samen met DLV Plant en in opdracht van de provincie Limburg, in een Waardenetwerk met aspergetelers onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om de belasting van het grondwater door herbiciden te verminderen. Van de 18 onderzochte...
856

Rapport: Landbouwschade door halsbandparkieten

Publicatienr:856

Halsbandparkieten breiden hun leefgebied uit naar het platteland en veroorzaken daar, nu nog incidenteel, schade op fruitteeltbedrijven. De halsbandparkiet heeft potentie om ook andere landbouwgewassen aan te tasten, waaronder boomteeltgewassen en...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38