Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
861

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2014 (resultaten en aanbevelingen)

Publicatienr:861
Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande jaren, vanaf 2009, CLM in 2014 gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en resultaten en doet aanbevelingen.
n.v.t.

Flyer: Boer zoekt vleermuis

Publicatienr:n.v.t.

Vijf Brabantse agrariërs hebben in 2013 en 2014 de aanwezigheid van vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Vleermuizen vangen duizenden insecten per nacht en dat biedt voordelen:

  • vee heeft minder last van vliegen
  • kleinere...
868

Rapport: Bedrijfsontwikkeling en de grenzen van het bouwblok

Publicatienr:868
Provincie Noord-Holland heeft een provinciale ruimtelijke verordening met maximale groottes voor bouwpercelen van agrarische bedrijven. Deze maximale grootte is 1,5 en 2,0 ha per bedrijf in gebieden met gecombineerde respectievelijk grootschalige landbouw....
872

Rapport: Melkveehouderij Lelystad

Publicatienr:872

Analyse van de gebruiksruimte

Bij gemeente Lelystad zijn aanvragen gedaan voor omgevingsvergunningen voor zeer grote melkveebedrijven. De gemeente wilde weten of de gebruiksruimte voor dierlijke mest in gemeente Lelystad...

859

Rapport: Opties voor een grondgebonden melkveehouderij

Publicatienr:859
CLM heeft in opdracht van het ministerie van I&M negen opties voor de praktische invulling van een grondgebonden melkveehouderij op een rij gezet. Duurzaamheidseffecten en uitvoeringstechnische aspecten worden in beeld gebracht en de visie van personen...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39