Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
875

Rapport: Duurzame wijsheid in pacht

Publicatienr:875

Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuur-netwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de provincie. CLM heeft maatregelen benoemd die bijdragen aan...

n.v.t.

Achtergrondrapport: Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant

Publicatienr:n.v.t.
Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies

Melkveehouders in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant hebben aanzienlijke mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Dit blijkt uit een...

866

Rapport: Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020

Publicatienr:866

Voor provincie Zuid-Holland heeft CLM een nieuw toekomstig faunabeheerplan voor ganzen  geschreven, voor 2015-2020. Met een praktische insteek een en checklist waarmee de regiogroepen en WBE’s jaarlijks de voortgang monitoren. In het faunabeheerplan...

873

Rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland

Publicatienr:873
Het rapport is een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te...
874

Rapport: Verkenning vrijwillige lokale klimaatcompensatie

Publicatienr:874
Met een case studie voor de landbouw in gemeente Giessenlanden en provincie Zuid-Holland

Dit rapport is een verkenning van mogelijkheden voor vrijwillige lokale klimaatcompensatie, aan de hand van modelberekeningen voor landbouw- emissies en...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39