Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
873

Rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland

Publicatienr:873
Het rapport is een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te...
874

Rapport: Verkenning vrijwillige lokale klimaatcompensatie

Publicatienr:874
Met een case studie voor de landbouw in gemeente Giessenlanden en provincie Zuid-Holland

Dit rapport is een verkenning van mogelijkheden voor vrijwillige lokale klimaatcompensatie, aan de hand van modelberekeningen voor landbouw- emissies en...

861

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2014 (resultaten en aanbevelingen)

Publicatienr:861
Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande jaren, vanaf 2009, CLM in 2014 gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en resultaten en doet aanbevelingen.
n.v.t.

Flyer: Boer zoekt vleermuis

Publicatienr:n.v.t.

Vijf Brabantse agrariërs hebben in 2013 en 2014 de aanwezigheid van vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Vleermuizen vangen duizenden insecten per nacht en dat biedt voordelen:

  • vee heeft minder last van vliegen
  • kleinere...
868

Rapport: Bedrijfsontwikkeling en de grenzen van het bouwblok

Publicatienr:868
Provincie Noord-Holland heeft een provinciale ruimtelijke verordening met maximale groottes voor bouwpercelen van agrarische bedrijven. Deze maximale grootte is 1,5 en 2,0 ha per bedrijf in gebieden met gecombineerde respectievelijk grootschalige landbouw....
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38