Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
829

Rapport: Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Publicatienr:829

Dit rapport beschrijft de fosfaatexcretie vanuit de melkveehouderij in 2011 en de verwachting voor 2020 bij groei van de zuivelsector met 10 tot 20%. Effecten van mogelijke maatregelen om deze fosfaatexcretie te verminderen worden gekwantificieerd. Ook...

838

Rapport: Voedsel, grondstoffen en geopolitiek

Publicatienr:838

Achtergrondrapport

Uitgave van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving

De Europese Unie produceert meer dan genoeg voedsel voor de eigen bevolking. Die productie is afhankelijk van niet-vervangbare minerale...

825

Rapport: Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw

Publicatienr:825
De Europese Commissie heeft een (tijdelijk) verbod afgekondigd op een aantal toepassingen van clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid, in verband met mogelijke effecten van deze middelen op bijen. Op verzoek van Greenpeace Nederland analyseert CLM in...
828

Rapport: Aardwarmte, basis voor duurzame productie van warmte in de glastuinbouw

Publicatienr:828

Inzicht in duurzaamheid van aardwarmte in het glastuinbouwcluster Koekoekspolder en de perceptie daarvan in de markt

In 2011 is de eerste aardwarmtebron in het tuinbouwgebied Koekoekspolder aangelegd. In de loop van 2012...

819

Rapport: Analyse van vertrouwelijke studies over imidacloprid en bijen

Publicatienr:819

Op verzoek van Natuur & Milieu heeft CLM een analyse gemaakt van vertrouwelijke studies over risico’s van het bestrijdingsmiddel imidacloprid op bijen via een tweetal bezoeken in de ‘reading room’ van Bayer. In de vertrouwelijke studies is soms...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30