Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
1046

Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties

Publicatienr:1046
Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM, waarin op twee melkveebedrijven continumetingen werden...
1044

Rapport: Energie en Klimaat: beeld en belang

Publicatienr:1044

Voortgangsmeting 2020

Vierde rapport in de serie: Klimaat in beeld

Derde deel: Energie en...

1034

Rapport: Praktisch beheeradvies: op weg naar landbouwinclusieve natuur

Publicatienr:1034

Lexkesveer Natuurbeheer VoF is het enige agrarische bedrijf in de Wageningse uiterwaarden. De eigenaren, de familie van de Pol, beheren zo’n 15 hectare in de Renkumse Benedenwaard aan de voet van de Wageningse Berg. Verder pachten en beheren ze het...

1037

Rapport: Monitoring akkerranden 2020: GLB-pilot Akkerbelt

Publicatienr:1037

In het kader van de GLB-pilot akkerbelt zijn verschillende akkerranden aangelegd in de Haarlemmermeer. Deze randen zijn gemonitord op het voorkomen van bestuivers en natuurlijke vijanden. In de meerjarige randen bevinden zich de meeste soorten insecten...

1038

Rapport: Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw

Publicatienr:1038

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Met een nieuwe, door CLM  ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39