Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
883

Rapport: Schoon Water Brabant Tussenrapportage 2014

Publicatienr:883

Het programma ‘Schoon Water voor Brabant’ is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drinkwaterwinning. Het project is in opdracht van de Provincie...

881

Rapport: Energie en klimaat: weten en doen

Publicatienr:881
Effectmeting AgroEnergiek

Uit de effectmeting AgroEnergiek blijkt dat de belangstelling voor het thema energiebesparing hoog is, met name vanwege het kostenbesparende aspect en de grote aandacht vanuit de afnemers. Het aantal agrarische...

882

Rapport: Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland

Publicatienr:882

In opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is nagegaan wat de gevolgen zijn van de invoering van fosfaatrechten voor de extensieve melkveehouders in deze provincies. Hiervoor is de resterende fosfaatplaatsingsruimte op deze...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39