Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
887

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2015 (Resultaten en aanbevelingen)

Publicatienr:887

Provincie Zuid-Holland vraagt CLM jaarlijks, vanaf 2007, een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport over 2015 beschrijft de aanpak en resultaten en doet aanbevelingen. Voor het eerst in jaren neemt het aantal...

885

Rapport: Waterkwaliteit en het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima (Analyse van mogelijke risico's)

Publicatienr:885

Het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima op verhardingen vormt een risico voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, met name vanwege de werkzame stof maleïne hydrazide. Dit blijkt een analyse die CLM in opdracht van de Vewin (koepel van...

884

Rapport: Monitor regionaal eiwitrijk veevoer 2015

Publicatienr:884

Monitoring van het gebruik van regionaal geproduceerd eiwitrijk veevoer. Deze monitor geeft inzicht in de voortgang die wordt gemaakt in de keten van dierlijke producten, met het gebruik van regionale eiwitrijke grondstoffen voor veevoer...

883

Rapport: Schoon Water Brabant Tussenrapportage 2014

Publicatienr:883

Het programma ‘Schoon Water voor Brabant’ is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drinkwaterwinning. Het project is in opdracht van de Provincie...

881

Rapport: Energie en klimaat: weten en doen

Publicatienr:881
Effectmeting AgroEnergiek

Uit de effectmeting AgroEnergiek blijkt dat de belangstelling voor het thema energiebesparing hoog is, met name vanwege het kostenbesparende aspect en de grote aandacht vanuit de afnemers. Het aantal agrarische...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38