Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
922

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Gelderland

Publicatienr:922
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. (resp.rapportage nrs....
925

Rapport: Preventie vogelschade in Conference perenteelt

Publicatienr:925

Grootschalige veldtest met het 'krekelsysteem' in 2014 en 2015
Telers signaleren dat de vogelschade in de perenteelt enorm is toegenomen afgelopen 10 à 15 jaar en dat blijkt ook uit de schadecijfers van het Faunafonds. Om...

897

Rapport: Provinciegronden Noord-Holland voor duurzame ontwikkeling

Publicatienr:897

De Provincie wil milieukwaliteit verbeteren en biodiversiteit versterken in het agrarisch gebied. Met de uitgifte van agrarische gronden in eigendom wil de provincie duurzame ontwikkeling stimuleren. In deze quickscan is verkend op welke wijze dat...

n.v.t.

Report: A strategy for a more sustainable agricultural sector (Including the CAP as an effective instrument for sustainable development)

Publicatienr:n.v.t.

Het rapport beschrijft hoe het Gemeenschappelijk Landbouw-beleid (GLB) in de toekomst kan worden vergroend en veel effectiever kan ingezet voor klimaat, bodem, water en biodiversiteit. De conclusies zijn deels gebaseerd op input van twintig stakeholders...

n.v.t.

Stagerapport: Aantasting van onbeschadigde Conferenceperen door wespen

Publicatienr:n.v.t.

Er is onderzocht of wespen in staat zijn om onbeschadigde Conferenceperen aan te tasten en of ze dit ook daadwerkelijk doen. Het onderzoek is uitgevoerd op vier verschillende locaties en maakte gebruik van Conferenceperen van de oogst van 2014. De stage...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38