Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Rapport: Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw

Publicatienr:n.v.t.
Een gemiste kans, dat is toch het algemene gevoel hoe we vanuit het agrarisch natuurbeheer kijken naar de uitwerking en de invulling van de vergroening van het GLB. Dan kun je zeggen: “jammer maar helaas” of je gaat toch kijken naar mogelijkheden om de...
900

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Flevoland

Publicatienr:900

Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. (resp.rapportage...

922

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Gelderland

Publicatienr:922
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. (resp.rapportage nrs....
925

Rapport: Preventie vogelschade in Conference perenteelt

Publicatienr:925

Grootschalige veldtest met het 'krekelsysteem' in 2014 en 2015
Telers signaleren dat de vogelschade in de perenteelt enorm is toegenomen afgelopen 10 à 15 jaar en dat blijkt ook uit de schadecijfers van het Faunafonds. Om...

897

Rapport: Provinciegronden Noord-Holland voor duurzame ontwikkeling

Publicatienr:897

De Provincie wil milieukwaliteit verbeteren en biodiversiteit versterken in het agrarisch gebied. Met de uitgifte van agrarische gronden in eigendom wil de provincie duurzame ontwikkeling stimuleren. In deze quickscan is verkend op welke wijze dat...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39