Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
911

Rapport: Bezem door de middelenkast Drenthe 2015 - 2016

Publicatienr:911
‘Bezem door de middelenkast is een actie om ervoor te zorgen dat telers en loonwerkers kosteloos, anoniem en eenvoudig niet meer toegelaten middelen kunnen inleveren. Tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast in Drenthe’ is bij 444 telers en loonwerkers...
912

Rapport en waardekaarten: Waarderen van Bodemwatermaatregelen

Publicatienr:912

Duurzaam bodembeheer is belangrijk voor de opbrengst van de grond voor de agrariërs en voor goed waterbeheer. Het bevordert het watervasthoudend vermogen en door een goede waterdoorlatendheid voorkomt het afspoeling van nutriënten en...

913

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Zuid-Holland

Publicatienr:913
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. (resp.rapportage nrs....
907

Rapport: Actieplan akker- en weidevogels Gelderland

Publicatienr:907
Vijf Gelderse natuur-, landbouw- en milieu-organisaties hebben onder begeleiding van CLM een actieplan voor akker- en weidevogels gelanceerd: tien pilots met maatregelen om de aantallen kievit, patrijs, tureluur en wulp weer te verhogen. Binnen de pilots...
n.v.t.

Rapport: Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit

Publicatienr:n.v.t.

Om inzicht te krijgen in het vóórkomen en de mogelijke ongewenste effecten van diergeneesmiddelen in water heeft CLM in opdracht van STOWA, enkele provincies, waterschappen en Vewin, het diergeneesmiddelengebruik geïnventariseerd en de mogelijke effecten...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39