Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
915

Het veevoerconvenant: kansen knelpunten en sturend vermogen

Publicatienr:915
Het veevoerconvenant is in 2011 afgesloten om de fosfaatproductie van de veehouderij te verlagen. In dit rapport analyseren we de kansen, knelpunten en het sturend vermogen van dit convenant op basis van interviews met betrokken partijen. Deze studie vormt...
918

Rapport: Vleermuizen en pesticiden

Publicatienr:918
In vleermuizen en vleermuismest zijn zes respectievelijk 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de...
n.v.t.

Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming

Publicatienr:n.v.t.
Geïntegreerde gewasbescherming kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de teelt in de land- en tuinbouw. Door als ketenpartijen van teler tot afnemer gezamenlijk geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren is een stevige versnelling...
906

Rapport: Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer

Publicatienr:906
De 10 grootste gemeenten langs de lat
Greenpeace heeft CLM gevraagd de tien grootste Nederlandse gemeenten langs de lat te leggen op het gebied van duurzame inkoop van sierteelt- en voedselproducten en op het gebied van duurzaam...
914

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2016

Publicatienr:914
Op 16 juli 2016 is de jaarlijkse zomerganzentelling in Zuid-Holland gehouden. Dit jaar zijn in totaal 133.859 ganzen geteld, 1,4% meer dan vorig jaar. De meest talrijke soort was met 78.859 dieren de grauwe gans. Met afstand gevolgd door de brandgans...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39