Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
897

Rapport: Provinciegronden Noord-Holland voor duurzame ontwikkeling

Publicatienr:897

De Provincie wil milieukwaliteit verbeteren en biodiversiteit versterken in het agrarisch gebied. Met de uitgifte van agrarische gronden in eigendom wil de provincie duurzame ontwikkeling stimuleren. In deze quickscan is verkend op welke wijze dat...

n.v.t.

Report: A strategy for a more sustainable agricultural sector (Including the CAP as an effective instrument for sustainable development)

Publicatienr:n.v.t.

Het rapport beschrijft hoe het Gemeenschappelijk Landbouw-beleid (GLB) in de toekomst kan worden vergroend en veel effectiever kan ingezet voor klimaat, bodem, water en biodiversiteit. De conclusies zijn deels gebaseerd op input van twintig stakeholders...

n.v.t.

Stagerapport: Aantasting van onbeschadigde Conferenceperen door wespen

Publicatienr:n.v.t.

Er is onderzocht of wespen in staat zijn om onbeschadigde Conferenceperen aan te tasten en of ze dit ook daadwerkelijk doen. Het onderzoek is uitgevoerd op vier verschillende locaties en maakte gebruik van Conferenceperen van de oogst van 2014. De stage...

887

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2015 (Resultaten en aanbevelingen)

Publicatienr:887

Provincie Zuid-Holland vraagt CLM jaarlijks, vanaf 2007, een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport over 2015 beschrijft de aanpak en resultaten en doet aanbevelingen. Voor het eerst in jaren neemt het aantal...

885

Rapport: Waterkwaliteit en het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima (Analyse van mogelijke risico's)

Publicatienr:885

Het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima op verhardingen vormt een risico voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, met name vanwege de werkzame stof maleïne hydrazide. Dit blijkt een analyse die CLM in opdracht van de Vewin (koepel van...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35