Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
906

Rapport: Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer

Publicatienr:906
De 10 grootste gemeenten langs de lat
Greenpeace heeft CLM gevraagd de tien grootste Nederlandse gemeenten langs de lat te leggen op het gebied van duurzame inkoop van sierteelt- en voedselproducten en op het gebied van duurzaam...
914

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2016

Publicatienr:914
Op 16 juli 2016 is de jaarlijkse zomerganzentelling in Zuid-Holland gehouden. Dit jaar zijn in totaal 133.859 ganzen geteld, 1,4% meer dan vorig jaar. De meest talrijke soort was met 78.859 dieren de grauwe gans. Met afstand gevolgd door de brandgans...
911

Rapport: Bezem door de middelenkast Drenthe 2015 - 2016

Publicatienr:911
‘Bezem door de middelenkast is een actie om ervoor te zorgen dat telers en loonwerkers kosteloos, anoniem en eenvoudig niet meer toegelaten middelen kunnen inleveren. Tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast in Drenthe’ is bij 444 telers en loonwerkers...
912

Rapport en waardekaarten: Waarderen van Bodemwatermaatregelen

Publicatienr:912

Duurzaam bodembeheer is belangrijk voor de opbrengst van de grond voor de agrariërs en voor goed waterbeheer. Het bevordert het watervasthoudend vermogen en door een goede waterdoorlatendheid voorkomt het afspoeling van nutriënten en...

913

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Zuid-Holland

Publicatienr:913
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. (resp.rapportage nrs....
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38